Güncelleme: TSİ     25 Mayıs 2018 Cuma     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İl Genel Meclisi Üyeleri’nin sorunları TBMM’ye taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek İl Genel Meclisi Üyeleri’nin sorunlarının geniş kapsamlı olarak tespit edilebilmesi için Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:


Güncelleme : 09:31:00 TSİ  08.11.2010
 İl Genel Meclisi Üyeleri’nin sorunları TBMM’ye taşındı
 

HABER MERKEZİ

“İl Özel İdaresi, ''İlin ve il sınırları içindeki halkın mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi''dir. İl özel idareleri ''İlin ve il sınırları içindeki halkın'' ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kurumlardır. İl özel idaresinin karar organı ise il genel meclisidir. İl Genel Meclis Üyeleri her ay beş gün toplanarak ilin sorunlarına çözüm aramaktadır.
“Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak, borçlanmaya karar vermek, bütçe  içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan Özel İdare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” İl Genel Meclisi’nin görevleridir.
İl Genel Meclis Üyeleri; il, ilçe, belde ve köylerdeki yatırımlardan sorumlu olup, hayati öneme sahip konularda karar alırken, kendi özlük hakları konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İl Genel Meclisi ayda beş kere toplanmaktadır. İl Genel Meclisi Üyeleri her oturum için 105 TL Huzur Hakkı almaktadır. Ayda 525 TL kazanan İl Genel Meclisi Üyeleri asgari ücretin altında bir gelir ile seçildikleri ildeki en önemli kararlara imza atmaktadır. İl Genel Meclis Üyeleri’nin sigorta primleri de ödenmemekte ve üyelerin emekli olabilmeleri için hiçbir düzenleme yapılmamaktadır. Sigortası ödenmeyen İl Genel Meclis Üyeleri sağlık hizmetlerinden de yararlanamamaktadır.
Bu nedenlerle, İl Genel Meclis Üyeleri’nin sorunlarının tespiti, ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi amacı ile Anayasamızın 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılması gerekmektedir.” (s)
   
Okunma : 2699   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Siyaset   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
feti   Gönderme Zamanı : 14.10.2011 11:09:47
il genel meclisi üyeleri önemli kararlara imza atmakta dadırlar ancak statüde kamu görevlisi olmalarına rağmen özlük hakları bir türlü düzeltilmemiştir yetkililerin dikkatine parasız asla hizmet olmaz

feti   Gönderme Zamanı : 14.10.2011 11:04:33
il genel meclisi üyeleri önemli kararlara imza atmakta dadırlar

feti   Gönderme Zamanı : 14.10.2011 11:04:18
il genel meclisi üyeleri önemli kararlara imza atmakta dadırlar

kawa   Gönderme Zamanı : 10.01.2011 16:27:23
özlük hakkı olmayan bir meclis üyesi ancak kendi sorunlarıyla uğraşır mevcut haklarla ne yapabilirki

Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.