Güncelleme: TSİ     17 Mayıs 2021 Pazartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Dupnisa Mağarası yolunun kaderi Il Genel Meclisi’nde belli olacak Güncelleme : 10:55:00 TSİ  05.08.2009
Dupnisa Mağarası yolunun kaderi Il Genel Meclisi’nde belli olacak
 

Kırklareli Il Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci birleşimi dün Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonunda yapıldı.  Saat 10.30’da başlayan birleşim yoklama, geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve gündemde yer alan maddelerin görüşülmesiyle başladı. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 4562 sayılı organize sanayi bölgesi kanunu’nun 7. maddesi gereğince Kırklareli OSB müteşebbis heyet teşekkülünde Kırklareli Özel Idaresini temsil edecek asil ve yedek üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı. AKP Grup Başkanı Yurdaer Ulus Asil üye olarak 1-Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, 2-Raif Kelep, 3-Yurdaer Ulus, 4-Hasan Basri Korkmaz, 5-Nihat Sağlam, 6-Ismail Dağcı, yedek olarak ise 1-Metin Güvenç, 2-A. Kamuran Koçyiğit, 3-Kemal Vural isimlerini verdi.

CHP Grup Başkanı Hasan Dağ Asil üye olarak 1-Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, 2-Tuna Soykan, 3-Hasan Dağ, 4-Behçet Şen, 5-Aydın Karakoç, 6-Çetin Şinikoğlu, yedek olarak ise 1-Nail Özden, 2-Saffet Üresin, 3-Kenan Çiftçi- 4-Kemal Çağlar, 5-Şahin Aslan, 6-Mustafa Taşkın isimlerini verdi. Yapılan oylama neticesinde CHP grubunun aday gösterdiği üyeler  4562 sayılı organize sanayi bölgesi kanunu’nun 7. maddesi gereğince Kırklareli OSB müteşebbis heyet teşekkülünde Kırklareli Özel Idaresini temsil edecek. Üçüncü maddenin görüşülmesinin ardından ise gündemin dördüncü maddesi olan Avrupa’nın denize kıyısı olan bölgeler birliği (C.P.M.R) hakkında AB Sınır Ötesi Işbirliği büro yetkilisinin Il Genel Meclisini bilgilendirmesi konusu görüşüldü. Madde ile ilgili olarak Meclis Başkanı Tuna Soykan “Ben bu konuda sayın Valimiz ile görüşme talebinde bulunacağım. Bu konu ile ilgili olarak Sayın Valimiz ile gerçekleştireceğim konuşmanın ardından bu konunun genel görüşmeye gitmesi ve üyeliğimize devam edilip edilmemesi konusunda karar verelim.” dedi.

Daha sonra ise söz alarak konuşan meclis üyesi Aydın Karakoç “Çağımızın bilgi, demokrasi. özgürlük çağı. Bütün siyasi partiler demokrasinin ana unsurları olan partilerdir. Bürokrasinin hızlanması daha iyi yapılması için çalışmalar yapmaktadır. Buradaki 25 meclis üyesi arkadaşımız halkın önünü açmak için çalışma yapmak istese bir yerlerden bilgi edinmek isteyecek. Şimdi biz bu önergeleri sürekli yazılı olarak verirsek bu meclis kitlenir iş yapamaz hale gelir. Biz bilgi edinme hakkımızı istiyor ve buraya birilerinin gelip bizlere gerekli bilgileri vermelerini istiyoruz. Bizim gerekli daire amirlerine soracağımız sorular önümüzü açacaktır. Bu sorunun Valilik ve Il Özel Idaresi tarafından çözüleceğine inanıyorum.” dedi.

Aydın Karakoç’un görüşlerini belirtmesinin ardından Yurdaer Ulus söz alarak “Meclis Başkanımızın Sayın Valimiz ile bu konu hakkında yapacağı görüşmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Sayın Valimiz ile Meclis Başkanı arasında yapılacak görüşme sonrasında bu konunun yeniden değerlendirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum.” dedi.

Dördüncü madde ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından maddenin bugün yapılacak olan toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Dördüncü maddenin görüşülmesinin ardından gündemin beşinci maddesi olan Il Genel Meclis üyesi Saffet Üresin ve Selahattin Birkaya tarafından, ilimiz Demirköy ilçesinde bulunan Dupnisa Mağarası yolunun durumu hakkında verilen yazılı önerge görüşüldü. Madde ile ilgili olarak konuşan meclis üyesi Selahattin Birkaya “Bu yolun durumunu artık bilmeyen yok. Bu yol ilimizin saygınlığını düşürecek duruma geldi. Gerekirse ilçelerimize yapılacak yollardan 5 kilometre az yapalım bu yolumuz yapılsın.” dedi.

Daha sonra ise söz alarak konuşan meclis üyesi Saffet Üresin “Bu konu hakkında bizi bilgilendirecek daire amiri veya yol şube müdürü burada olarak bizlere bilgi vermesini istiyorum. Ayrıca Il Genel Sekreterimiz bu konunun asil yetkilisi kendisi de önümüzdeki birleşimde burada olursa daha iyi karar veririz.” dedi.

Saffet Üresin’in konuşmalarının ardından ise Aydın Karakoç söz alarak “Önergeyi burdan dinledik. Saffet bey’in söylediğine göre bir gündem maddesi görüşüyoruz. Fakat bu kararla ilgili yetkili daire amiri burada yok. Biz bu konuyu bütçe, plan, D.S.I, çevre yönünden tartışacağız ve buna göre karar vereceğiz. Fakat bu konuda bilgimiz yok. Hepimizin gönlünde Kırklareli’nin turizminin kalkınması var. Hepimizin gönlü yolun yapılmasında. Benim kararım bu konunun ilgili komisyona aktarılarak rapor hazırlanmasıdır.” dedi.

Aydın Karakoç’un konu ile ilgili olarak görüşlerini belirtmesinin ardından Hasan Dağ “Dupnisa yolu turizm için önemli bir yol. Bunu komisyona havale etmemiz demek Eylül ayı demek. Komisyona girmesi 2010 yılına kalması demek. Bu yolun Ağustos ayı sonuna kadar yapılması gerekir. Burasının aşağı yukarı maliyeti 400 bin TL’yi bulur.” dedi.

Hasan Dağ’ın konu ile igili olarak görüşlerini belirtmesinin ardından Yurdaer Ulus söz alarak “Uzun zamandır gereken yol ile ilgili bu mağaranın ulaşımı ile ilgili sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz. Imkan var ise hiç beklemeden yapalım.” dedi.

Yurdaer Ulus’un konuşmasının ardından konu ile ilgili olarak konuşan Meclis Başkanı Tuna Soykan “Bu kaçınılmaz bir durum. Bu maddeye kimsenin red oyu vereceğini düşünmüyorum. Bu konu ile ilgili olarak üçüncü birleşimimize Il Genel Sekreterimizi davet ederek yolun durumu hakkındaki bilgileri ondan alalım.” dedi.

Gündemin beşinci maddesinin bugün yapılan olan Ağustos ayı üçüncü birleşiminde yeniden görüşülmesine karar verildi.

Daha sonra ise gündemin altıncı maddesi olan Il Genel Meclisi’nin 03/06/2009 tarih ve 78 sayılı kararına istinaden, ilimizde Turizm alt yapı hizmet birliğinin kurularak faaliyete geçirilmesi hususunda “Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu” tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Meclis üyesi Aydın Karakoç tarafından okunan rapor sonrasında söz alarak görüşlerini belirten Karakoç “Bu önergeyi bundan önce hep birlikte bundan önce vermiştik. Bu hizmet birlikleri birçok ilde var. Bu hizmet birliğinin biran önce ilimizde de faaliyete geçmesini istiyoruz. Bunun yönetmeliğinin hazırlanarak meclisimiz tarafından kabul edilmesini istiyoruz.” dedi. Diğer meclis üyelerininde konu ile ilgili olarak görüşlerini belirtmesinin ardından son olarak konuşan Il Genel Meclisi Başkanı Tuna Soykan “Diğer birliklerin tüzüklerini inceleyelim. Buna göre karar verelim. Eylül ayına kadar bu konu hakkında bir görüşme yapalım.” dedi. Gündemin altıncı maddesinin özel komisyon kurularak taslak hazırlanmasına, karar verilerek oy birliğiyle karar verildi. Bu konu ile ilgili olarak gönüllü olmak isteyen meclis üyeleri Hasan Basri Korkmaz, Aydın Karakoç, Yurdaer Ulus, Hüseyin Taşkın, Çetin Şinikoğlu ve Tuna Soykan oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra ise gündemin yedinci maddesi olan Il Genel Meclisi’nin 03/06/2009 tarih ve 80 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti Il Özel Idaresine ait Lüleburgaz ilçesinde bulunan 1280 ada, 2 parsel numaralı 39.820.14 metrekare alanlı “arsa” vasıflı taşınmazın Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi hususunda “Imar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Yedinci madde ile ilgili olaraj Bayındırlık ve Imar Komisyonu tarafından hazırlanan raporun okunmasının ardından söz alarak konuşan meclis üyesi Hasan Dağ “Burada Lüleburgazlı vatandaşların faydalanabileceği güzel bir tesis ortaya çıkacaktır. 25 yıl tahsisini de uygun görüyorum. Komisyona teşekkür ediyorum.” dedi.

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesinin ardından ise sekizinci madde olan Il Genel Meclisi’nin 03/06/2009 tarih ve 81 sayılı kararına istinaden, ilimiz Lüleburgaz ilçesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi Eğitim Sevenler ve Yardım Derneği adına 143/1452 hisse paylı, tapu sicilinde 693 ada, 14 no’lu parselde kayıtlı 1452 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Il Özel Idaresi adına tescil edilmesi, tahsisinin de Lüleburgaz Ilköğretim Okulu adıına yapılması hususunda “Imar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından madde meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek, Kırklareli Il Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci birleşimi sona erdi. Kırklareli Il Genel Meclisi’nin Ağustos ayı üçüncü birleşimi bugün saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonunda yapılacak.

Okunma : 475   Kategoriler : Siyaset   Kaynak : Önadım Haber

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.